سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

برو واسه «آمرت» تعریف کن اگه صدات بهش میرسه

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴

سوده رخشا:

 
چراش رو نمی دونم ولی یکهو این جمله یادم اومد :”دعوای دسته جمعیه و همه تو ن بازداشت میشید”!
خدایا! این جمله چه آشناس. قدم به قدم با قورخانه هم میاد… آهان!
یه آقای قد بلند و کت و شلوار مشکی بود توی کنگره در گوشی که مثل پیام بازرگانی می رفت و میومد و این رو به اعضای انجمن فرویدی می گفت. و ما سربازان فرویدی با قدمهای استوار و با پشتی گرم به حق بودن “ژنرال” حقگومون تکون نخوردیم.
 
روز دادگاه، قورخانه چی و محمدی موش شده، “منتظر حکم” بودن و داشتن “آمرشون” رو می فروختن (ولی خب فروش نمیرفت!!)
 
آقای سیاه پوش دیدی کی منتظر بازداشت شدن شد؟!* دیدی برای کی حکم بریدن؟ دیدی کی به هزار حلیه و دروغ داره خودش رو سربه نیست می کنه ولی خب سربه نیست نمیشه چون چشمان انجمن فرویدی می بیندش؟ برو واسه “آمرت” تعریف کن اگه صدات بهش میرسه.
 
* “آخرین خبر- یکشنبه ۱۸ آبان ۹۳/
قرار بازداشت رسول قورخانه چی و مهدی محمدی در ارتباط با
«کنگره در گوشی تکمیل سیاه نمایی»”

https://freudianassociation.org/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%80-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B3/

** اشاره به مطلب “لابد به حراستی های رازی تفهیم شده از «کی» باید حراست کنند”
https://freudianassociation.org/%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16564

  تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۰۳