چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»

برگشت لومپن ها و اوباش و اراذل تو دستگاه قضایی و نیروی انتظامی

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

ز. ن.:
خیلی وقته دارم به این فکر می کنم برخلاف این شعاری که گفته شد یا گفته می شه که «به عقب برنمی گردیم»؛ ما دقیقا داریم به عقب برمیگردیم و اونقدر هم بعضی وقتها این عقبگرد شدیده که به سقوط بیشتر شباهت داره.
نمونه بارزش برگشت لومپن ها و اوباش و اراذل تو دستگاه قضایی و نیروی انتظامیه؛ برگشت اسف بار «شعبون بی مخ» ها
https://freudianassociation.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38872

  تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۵۸