دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

بعد از یک سال می‌آیند در ایران بدون کنکور ادامه می‌دهند

خدمات غیرحضوری! با ۶٠٠م.تومان، تسویه۶ سال (شهریه+خوابگاه) اروپا، حتی: پزشکی پذیرش قطعی+ انگلیسی  ٠٩١٢٠٨٠۵٧۴٢ 

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=50375

  تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ساعت: ۱۹:۳۷