یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

بعد ما انتظار داریم «پاسخ مفتضحانه» دریافت نکنیم!

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴

مهین ن:
عجب!! یه دختر عزیز فارغ التحصیل «گرند لژ» یه دختر خانم رزیدنت «ایران» بعد ما انتظار داریم پاسخ مفتحضانه دریافت نکنیم؟؟!!!۱
«واقعا اگر تا این میزان نفوذ وجود نداشت می شد…؟»۲

۱- https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF/

۲- https://freudianassociation.org/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%9F/

 

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴

مرجان م:
«باباجان وزیر با دو دختر دستیار روانپزشکی در بیمارستان های روزبه و ایران!!!!!!!»
https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4/
وقتی وزیر نه تنها خودش بلکه خانواده اش روابط نزدیک با صنعتی دارد، دیگر چه امیدی می شود داشت به جواب قائم مقام او استقامتی عزیز به نامه انجمن فرویدی؟! فکر نمی کنم دیگر کسی باقی مانده باشد که فکر کند وزیر از نامه استقامتی و ایازی به انجمن خبر نداشته! وزیری که صنعتی به داخل خانوده اش هم نفوذ کرده چه جوابی می خواهید به انجمن فرویدی بدهد که از «برگزاری دو کنگره غیر قانونی» به وزیر شکایت برده؟ دختران وزیر هم به زودی «روانکاو» می شوند!!!! البته اگر عمری برای محور صنعتی همایونپور باقی باشد!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15275

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۰۶