پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

بقول فیض کاشانی: آنچه گفتیم و شنفتیم غلط بود غلط…

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:

 
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام وادب
اعترافات گرگلی:
این شاگردکه مدتها مطالعاتی در زمینه روانکاوی وروانشناسی داشته،و در دوره کارشناسی ارشد کنفرانسهایم در مورد روانکاوی وفروید بود وهمیشه داد از روانکاوی و فروید میزدم،وخودم رو فرویدشناسی قهار می دیدم و…زمانیکه با انجمن فرویدی آشنا شدم و پای درسهای خانم دکتر کدیور نشستم،با حقیت روانکاوی و روانکاو حقیقی آشنا شدم،دیدم که دراین زمینه عمری در توهم بوده ام ،بقول فیض کاشانی:آنچه گفتیم وشنفتیم غلط بود غلط…(ومتوجه شدم که هزار نکته باریکتر از مو اینجاست،نه هر که اراجیفی بافت ،روانکاوی داند..)
خلاصه ترک منبر ومدرک گفتیم وسر تسلیم به حقیقت فرود آوردیم.و این لطف خدا بود که مرا از پرتگاه روانکاوی وحشی (به تعبیر این شاگرد:روانکاوی بدعتی خودسرانه عوام فریبانه)نجات خیر عنایت فرمود؛بقول سعدی علیه الرحمه:
ترسم که به کعبه نرسی ای اعرابی
کاین ره که تو میروی به ترکستان است
وبقول حاج عبدالعظیم باستانی پاریزی:
چون خلیل الله به حق باید گریخت
چون کلیم الله به حق باید گریخت
چون حبیب الله به حق باید گریخت
درپناه لطف حق باید گریخت
کو هزاران لطف بر ارواح ریخت
و در پایان جمله ای از استاد کانگ فو که:راست می گویم ولو بیم جان باشد،دروغ نمی گویم ولو امید نان باشد…(موضوع کتاب اعترافات سنت آگوستین قدیس وکتاب خود مشت ومالی مرحوم دکترابراهیم باستانی پاریزی).
امیداست که به یاری خدای بزرگ، دیگر هم وطنان نیز از توهمات وپرتگاههای روانکاوی وحشی(روانکاوی من درآوردی)نجات خیر یابند…
باسپاس:
گرگلی سارسعدلو بچاقچی
ازکویرسیرجان(استان کرمان)
۱۵دیماه
۱۳۹۴


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17393

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۲۷