جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

بلافاصله با خودم گفتم چرا جای دوری می روی؟

چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

منصوره ا.:
خبرها را می خواندم و مزه تلخ آنها زبانم را می سوزاند:
مریم میرزاخانی، نابغه ۴۰ ساله ریاضی جهان درگذشت
https://freudianassociation.org/?p=35782

آه بازهم تلخ تر:
چه اتفاقی برای هم دوره ای مریم میرزاخانی که به ایران برگشت افتاد؟
https://freudianassociation.org/?p=35855

بلافاصله با خودم گفتم چرا جای دوری می روی؟
MITRA
https://freudianassociation.org/?p=35802

۲۳ سال از آمدنش به سرزمین عشق اش ایران می گذرد. با خون دل شاگردانی تربیت کرد٬ انجمن فرویدی را بنا نهاد٬ هر روز و هر روز افشاگری کرد…..
عکس اش را نگاه کردم: حتما عکاس اش یا ایزابل یا خورخه لئون بوده است: خدای من! عکس گویای تراژدی است٬ تراژدی سال ۲۰۱۳- فاجعه تاریخی!
او را بستری کردند٬ قصد جانش را کردند! می خواستند او در ایران نماند…. اما او ماند تا تمام مافیایی ها را رسوای هر دو عالم کند.
همیشه با خودم فکر میکنم چرا به این مافیایی ها اینهمه اجازه حضور و نفوذ می دهند تا این فجایع رقم خورد؟ چرا قدر کسانی که عاشقانه به این مرز و بوم خدمت می کنند دانسته نمی شود؟ واقعا نمیدانم چرا!
خدای من این عکس……..


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36752

  تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۱:۱۱