سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

به این موضوع هم رسیدگی می شود؟

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
پیرو فرمایشات رهبری در خطبه های نماز عید فطر در خصوص حقوق‌های غیر متعارف در برخی دستگاه‌ها، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون توسعه مدیریت و منابع را مکلف به تشکیل کارگروهی به منظور رسیدگی به این موضوع کرد.*
وزیر بهداشت و درمان راستی به این موضوع هم رسیدگی می شود:
فیش حقوق وزیر بهداشت از بیمارستانی که نمی رود؟!**

*
https://freudianassociation.org/?p=23814
**
https://freudianassociation.org/?p=23004


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24234

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۰۱