پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

به به! جمعشان جمع است: صنعتی، کشاورز، صابری-صابران، اعتضادی!

چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری

با تمرکز بر انتقال تجارب بالینی بین درمانگران نسل آینده

۱۵-۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

روز اول

۸-۷:۳۰

ثبت نام

سالن اصلی

سالن فرعی

سالن کارگاه­ها

۸:۱۰-۸

افتتاحیه

قران و سرود ملی

۸:۲۰-۸:۱۰

خوشامدگویی ریاست انجمن

۸:۳۰-۸:۲۰

خوشامدگویی ریاست همایش

۸:۴۰-۸:۳۰

دکتر بابک نژند:

تاریخچه همایش

۸:۵۰-۸:۴۰

گزارش دبیر علمی

۹-۸:۵۰

گزارش دبیر اجرایی

۹:۳۰-۹

گرداننده جلسه: دکتر بهروز بیرشک

اعضای جلسه:

دکتر آذرخش مکری

دکتر علی صاحبی

سخنران کلیدی:

دکتر آذرخش مکری

چگونه رواندرمانی بر مغز اثر می­گذارد؟

۱۰-۹:۳۰

سخنران کلیدی:

مصاحبه با دکتر استفان هیز

Language and cognition

۱۰-۱۰:۴۵

پذیرایی و بازدید از پوستر (۴۵ دقیقه)

۱۱:۱۰-۱۰:۴۵

گرداننده جلسه: دکتر حسن حمیدپور

سخنران کلیدی:

دکتر کیت دابسون

Myths and realities

رییس پنل:

دکتر لادن فتا

اعضای پنل:

دکتر سارا بنی هاشمی

دکتر سارا بنی هاشمی:

نقش فضاهای مجازی در درمانهای شناختی رفتاری و گزارش یک تجربه: آموزش blended با استفاده از  تلگرام

دکتر مهدی پوراصغر: کارگاه شناخت درمانی هیپنوتیزمی

۱۱:۳۵-۱۱:۱۰

رییس پنل:

دکتر حسن حمیدپور

اعضای پنل:

دکتر عباس بخشی پور

دکتر بابک عباسی

پنل فلسفه، علم و CBT:

دکتر عباس بخشی پور:

مبانی فلسفی درمانهای شناختی رفتاری و سیر تکاملی آنها

دکتر بابک عباسی:

فیلسوفان چگونه می­اندیشند؟

دکتر حسن حمیدپور:

لزوم تفکر فلسفی در درمانگران شناختی رفتاری

پنل چالشهای آموزش نظری و عملی مبتنی بر صلاحیت در درمانهای شناختی رفتاری در ایران و جهان

۱۲:۵۰-۱۱:۳۵

۱۳-۱۲:۵۰

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

۱۴-۱۳

ناهار و نماز

۱۵:۳۰-۱۴

رییس پنل:

دکتر افشین اعتضادی

اعضای پنل:

دکتر حمید یوسفی

دکتر سید مهدی صابری

دکتر آرمیندخت احمدی

پنل ملاحظات قانونی و اخلاقی در رواندرمانیها:

آقای دکتر حمید یوسفی:

نگاهی به دعاوی معروف قانونی در رواندرمانیها

آقای دکتر سید مهدی صابری:

موارد رایج قصور در رواندرمانیها

آقای دکتر افشین اعتضادی:

نکات رایج قانونی و اخلاقی در رواندرمانیها

خانم دکتر آرمیندخت احمدی:

مسایل اخلاقی در رواندرمانی کودکان و نوجوانان

رییس پنل:

دکتر ابوالفضل محمدی

اعضای پنل:

دکتر علی محرابی

دکتر ایمانه عباسی

دکتر زهرا طاهری­فر

پنل یکپارچه نگری در درمانهای شناختی رفتاری:

دکتر ابوالفضل محمدی:

آیا درمانهای شناختی رفتاری یکپارچه می شوند؟

دکتر علی محرابی:

فراتشخیص چه تاثیری بر تشخیص و درمان خواهد داشت؟

دکتر ایمانه عباسی:

تاکید بر هیجان چه نقشی در رفتاردرمانی شناختی خواهد داشت؟

دکتر زهرا طاهری­فر:

آیا درمانهای فراتشخیصی موثرند؟

دیدگاه اعضا:

فراتشخیص و یکپارچه نگری در ایران

دکتر ابوالفضل محمدی:

جمع بندی نظرات

پرسش و پاسخ

دکتر سامرند سلیمی:

کارگاه مداخلات رفتاری اورژانسی در رابطه اکسترامریتال لو رفته

۱۶-۱۵:۳۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۷:۵۰-۱۶

رییس پنل:

دکتر ناصر همتی

اعضای پنل:

دکتر علی صاحبی

دکتر مصطفی زارعان

پنل ادبیات، فرهنگ و رواندرمانی:

دکتر ناصر همتی:

نقش و اهمیت ادبیات در آموزش پزشکی  و روانپزشکی

دکتر علی صاحبی:

تمثیل و استعاره و نقش متناقض آن در بازسازی شناختی

دکتر مصطفی زارعان:

ملاحظات فرهنگی در آسیب شناسی و درمان اختلالات هیجانی

پرسش و پاسخ

گرداننده جلسه:

دکتر مژگان صلواتی

سخنران کلیدی:

رابرت فریمن

 Adopting therapy to readiness to change: The role of therapeutic bond and therapeutic alliance

رییس پنل:

دکتر مژگان صلواتی

اعضای پنل:

دکتر رضا مولودی

دکتر فرزین رضاعی

دکتر فریده گلشنی

پنل therapeutic alliance، ترانس فرانس و مقاومت در حیطه درمانهای شناختی  رفتاری:

نمایش فیلم و معرفی بیمار و تحلیل آن در ارتباط با موضوع پنل از ۴ دیدگاه CBT/ACT/DBT/Schema therapy

به همراه بحث و پرسش و پاسخ

 

روز دوم

۸:۱۰-۸

قرآن

۸:۳۵-۸:۱۰

گرداننده جلسه:

دکتر بنفشه غرایی

سخنران کلیدی:

دکتر رابرت لیهی

 Theory of emotion and psychopathology

رییس پنل:

دکتر فاطمه زرگر

اعضای پنل:

دکتر نگار اصغری پور

دکتر راضیه ایزدی

دکتر امرالله ابراهیمی

پنل درمانهای جدید شناختی رفتاری در وسواس:

دکتر فاطمه زرگر:

ACT & OCD

دکتر نگار اصغری پور:

& OCDMCT

دکتر راضیه ایزدی:

Functional Analytic Psychotherapy & OCD

دکتر امرالله ابراهیمی:

Compassion focused therapy & OCD

دکتر علی صاحبی و دکتر زهرا اندوز:

کارگاه Danger Ideation Reduction Therapy

۱۰-۸:۳۵

رییس پنل:

دکتر بنفشه غرایی

اعضای پنل:

دکتر فهیمه لواسانی

دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی

دکتر حسن فرهی

دکتر کمیل زاهدی

پنل نگاه درمانهای شناختی رفتاری به کانترترانس فرانس، سوپرویژن و درمان درمانگر:

دکتر بنفشه غرایی:

نگاه درمانهای شناختی رفتاری به درمان درمانگر

دکتر فهیمه لواسانی:

نگاه درمانهای شناختی رفتاری به کانترترانس فرانس

دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی:

نگاه درمانهای شناختی رفتاری به سوپویژن

 

۱۰:۴۵-۱۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۳-۱۰:۴۵

رییس پنل:

دکتر اسماعیل شاهسوند

اعضای پنل:

دکتر محمودرضا حاجی قاسم

دکتر علیرضا پیرخایفی

دکتر علی محرابی

دکتر اکبر امیر فیروزی

پنل نقش ژنتیک و اپی­ژنتیک در درمانهای شناختی رفتاری:

دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو:

تفکری دیگر در مفاهیم سلامت ذهن

دکتر محمودرضا حاجی قاسم:

رویکردی نوین به مفهوم تشخیص

دکتر علیرضا پیرخایفی:

رویکردی نوین به مفهوم سبب شناسی

دکتر علی محرابی:

رویکردی نوین به مفهوم رواندرمانیها

دکتر اکبر امیر فیروزی:

فن آوریهای موجود ژنتیک در ایران

گرداننده جلسه:

دکتر فرهاد فریدحسینی

اعضای جلسه:

دکتر ساسان واثق

دکتر فائزه شیخ مونسی

جلسه Case presentation

ویژه دانشجویان و دستیاران:

معرفی بیمار با رویکرد شناختی رفتاری و چالشهای پیش روی درمان

 

پرسش و پاسخ (۲۵ دقیقه)

پرسش و پاسخ (۱۵ دقیقه)

۱۴-۱۳

ناهار

۱۵:۳۰-۱۴

رییس پنل:

دکتر جواد محمودی قرایی

اعضای پنل:

دکتر زهرا شهریور

دکتر کتایون رازجویان

دکتر مژگان خادمی

دکتر محمدرضا محمدی

دکتر جواد علاقبند راد

پنل CBT در کودکان و نوجوانان:

دکتر محمدرضا محمدی:

اصول اساسی CBT با کودکان

دکتر زهرا شهریور:

CBT با کودکان از طریق والدین

دکتر جواد محمودی قرایی:

ارتباط با نوجوانان در CBT

دکتر کتایون رازجویان:

شرایط ورود کودکان به CBT

دکتر مژگان خادمی:

ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای شرکت در CBT

دکتر جواد علاقبند راد:

مداخلات کلینیکی CBT در کودکان

گرداننده جلسه:

دکتر اسما عاقبتی

اعضای جلسه:

دکتر ساناز جوکار

دکتر محمدرضا نجارزادگان

ارایه ۶ مقاله

دکتر فرزین رضاعی:

کارگاه نحوه برخورد با مقاومت در برابر فنون  experiential در اسکیماتراپی

۱۶-۱۵:۳۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۷:۳۰-۱۶

رییس پنل:

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

اعضای پنل:

دکتر سیده الهام شرفی

دکتر نازیلا شاه منصوری

دکتر فرناز اعتصام

پنل اختلالات سایکوسوماتیک و درمانهای شناختی رفتاری:

دکتر علی اکبر نجاتی صفا:

CBT در اضطراب سلامتی

دکتر سیده الهام شرفی:

CBT در درد

دکتر نازیلا شاه منصوری:

 CBT در بیماران قلبی

دکتر فرناز اعتصام:

 CBT در بیماران ام اس

گرداننده جلسه:

دکتر امید ساعد

اعضای جلسه:

دکتر سعیده زنوزیان

ارایه ۵ مقاله

 

پرسش و پاسخ (۲۰ دقیقه)

پرسش و پاسخ (۱۰ دقیقه)

۲۱-۱۸

نمایش فیلم به همراه تحلیل آن

اعضای پنل:دکتر محمد صنعتی، دکتر علی صاحبی

(نام فیلم و نام سایر اعضای پنل به زودی اعلام خواهد شد)

روز سوم

۸:۱۰-۸

قران

۱۰-۸:۱۰

رییس پنل:

دکتر امیر عسکری

اعضای پنل:

دکتر نبی بستان

کتر احمد سلطانی

دکتر  عباسعلی ناصحی

دکتر فردین علیپور

پنل مداخلات شناختی رفتاری در حوادث و بلایای طبیعی:

دکتر امیر عسکری:

درس آموخته‌های اجرای فنون شناختی رفتاری در زلزله‌های ورزقان، بوشهر و مورموری

دکتر  عباسعلی ناصحی:

واکنشهای روانی در بحران

دکتر فردین علیپور:

Narrative exposure therapy برای افراد آسیب دیده از تروما

گرداننده جلسه:  آقای دکتر مهدی امیری

اعضای جلسه:

دکتر علی اکبر فروغی

ارایه ۶ مقاله

دکتر عباس رمضاتی فرانی:

کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس با محتوای مذهبی (نجس و پاکی

پیش نیازها:

کتاب وسواس فکری عملی نجس و پاکی نویسنده عباس رمضانی فارانی نشر دانژه + کتاب چیرگی بر اختلال وسواسی اجباری در ۱۰ گام، نویسنده آبراموویتز ترجمه فاطمه قدیری نشر ارجمند

۱۰:۴۵-۱۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۲:۴۵-۱۰:۴۵

گرداننده جلسه:

دکتر مهدی سلیمانی

اعضای جلسه:

دکتر مریم طباطبایی

دکتر مصطفی نوکنی

دکتر ابوالفضل محمدی

جلسه  Case presentation

ویژه دانشجویان و دستیاران

رییس پنل:

 خانم دکتر فرشته موتابی

اعضای پنل:

(نام اعضا و عنوان سخنرانیها به زودی اعلام خواهد شد)

 

پنل پژوهشهای کیفی در CBT به همراه ارایه و بحث درباره دو مقاله نمونه کیفی

 

۱۳-۱۲:۴۵

پرسش و پاسخ (۱۵ دقیقه)

پرسش و پاسخ (۱۵ دقیقه)

۱۴-۱۳

ناهار و نماز

۱۶-۱۴

اختتامیه و اهدای جوایز

 

 منبع: چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20184

  تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۱:۵۰