دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

به چه حقی و قانونی، به دستان فردی که هنوز متهم به چیزی نشده، دستبند می زنید؟!!!

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

مسافر:
مأمورین کلانتری ۱۰۳ گاندی
ای مأمورین جان نثار کامران منش!
ای «دوستان هم قسم*» تا آخر پای «کار»**!
به چه حقی و قانونی، به دستان فردی که هنوز متهم به چیزی نشده، دستبند می زنید؟!!!

*
شناسنامه ایران ایده آل بعضی دوستان هم قسم!
https://freudianassociation.org/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d9%82/

**
محللی به نام زهرا عزیز محمدی در خدمت طراری به نام کامران منش!
https://freudianassociation.org/%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24175

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۴