سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سور مقصور کاسبان روان

بوی کبر و بوی حرص و بوی آز

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ز. ن. در مورد کاسبان روان
در ارتباط با ایمیل گهر همایون پور:

 

«بوی کبر و بوی حرص و بوی آز
در سخن گفتن بیاید چون پیاز
گر خوری سوگند من کی خورده ام
از پیاز و سیر تقوی کرده ام
آن دم سوگند غمازی کند
بر دماغ همنشینان بر زند
بس دعاها رد شود از بوی آن
آن دل کژ می نماید در زبان»

 

مولانا


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7621

  تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۲۱:۱۹