پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

بچه شهرنوئی دیگری به نام «نفر هشتم»

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

امروز شیفت یک حرامزاده بچه شهر نوئی دیگر است. رییس جیمز باندشان آنها را در دو گروه سه نفره و یک گروه دو نفره سامان می دهد تا به خیال خودش من نتوانم آنها را شناسائی کنم. اسم این یک بچه شهر نوئی را گذاشته ام نفر هشتم. چون رییس احمقش خواسته که آنها در سه گروه سه نفره نباشند. برای او هم از این پس کمپین ایمیلی راه می اندازیم.

با سپاس از محبت شما

دکتر کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=56462

  تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ساعت: 14:25