جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

بگو مام بخندیم!

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. م. درباره «مافیای روان»
وحید شریعت که تراوشات علمی اش میشه این* مصاحبه، گفته «خانوم دکتر کدیور فقط یه کتاب دارن»؟!!! خوبه اگه هنوز در همدلی کردن از ماکاک ها انقدر عقبی ولی به جاش شمردنو یادگرفتی ها! تمام عمر تحصیلیت رو بذاری واسه فهمیدن مقدمه کتاب مکتب لکان بازم بعیده چیزی دستگیرت بشه. خداوکیلی رفتی پیش دکتر کدیور واسه تشخیص (!) چی گفتى؟ بگو مام بخندیم.

 

* https://freudianassociation.org/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%9f-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8728

  تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۱۶:۰۸