یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

بیخود نبود که وزیر با سریال «درحاشیه» سر جنگ داشت

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

سوده ص:

 
جناب وزیر مخالف سرسخت سریال در حاشیه، چقدر «حاشیه های پر رنگ تر از متن» [۱] تحویل میدن!!
اولین حاشیه پررنگ ایشان مربوط به طرح تحول سلامت هست که پافشاری ایشان بر اجرایی شدنش بر هیچ کس پوشیده نیست و در این طرح تحولی پیدا کنید افراد غیر شاکی را؟ [۱]
دومین حاشیه ایشان محل مطب پزشکان است که ایشان بار مالی مکان تأسیس مطب پزشکان را هم لطف می کنند و به گردن بیماران و مراجعین بخش خصوصی می اندازند [۲]
مگه این تودۀ مورد علاقه جناب وزیر و پدر خوانده باند مافیای روان چه گناهی کردن که بیمار شدن؟!
 
[۱] http://shafaf.ir/fa/news/359393/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%DB%8C-%D9%83%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

[۲] http://shafaf.ir/fa/news/360223/%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

سوده ص:

 
از نظر معاون درمان جناب وزیر بهداشت پرحاشیه کسانی که عکس بیماران را در فضای مجازی دست به دست پخش می کنند عملی بدتر از دانشجویان پزشکی که آن عکس ها را گرفته اند و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته اند، مرتکب می شوند!!
 
http://shafaf.ir/fa/news/359640/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15455

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۵۳