پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:خاک بر سر ما ملت حیف نان، روانکاوی در انجمن فرویدی، محیط زیست دلخراش ما

بیخود نیست …

جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

رکسان واقعا ایرانی:
تفاوت در آب و خاک نیست
https://freudianassociation.org/?p=36659
بیخود نیست این آیکون روی سایت انجمن است:
خاک بر سر ما ملت حیف نان
https://freudianassociation.org/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d9%81-%d9%86%d8%a7%d9%86/
آنوقت می گوییم چرا در کشور خودمان نمی گذارند زنان خودمان با پرچم خودمان وارد استادیوم خودمان شوند ولی زنان سوری می توانند!!! اگر این نباشیم با ما آن نمی کنند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37019

  تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۵۳