شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، وزارت بهداشت

بیمارستان روانی همیشه وسیله ارعاب بوده، تازگی ندارد

جمعه ۰۴ آبان ۱۳۹۷

کاکتوس:

بازداشت با آمبولانس و انتقال به بیمارستان روانی… چقدر آشنا !!!
https://freudianassociation.org/?p=42905
وقتی این مطلب را دیدم یاد بستری اجباری خانم دکتر کدیور افتادم ! واقعا “چقدر آشنا!!!” ظاهرا این پدیده نخ نمای بستری اجباری در بیمارستان روانی سر دراز دارد …

انگار اگر حق بگویی می خواهند با «لایحه بستری اجباری» تا همیشه مهر سکوت را بر دهانت بزنند!!
https://freudianassociation.org/?p=28308
خانم دکتر را به زور در بیمارستان بستری کرده اند بعد دنبال حمایت از خودشانند؟!
https://freudianassociation.org/?p=12538
از بیمارستان روانی تا زندان: بهای روانکاوی واقعی در ایران
https://freudianassociation.org/?p=26388
و بستری “حامد داننده”
https://freudianassociation.org/?p=35012
آه چرا مکتب روزبه حداقل یک دستاورد بزرگ داشته: حامد داننده!
https://freudianassociation.org/?p=34889
همینطور “لیلا میرغفاری ”
او در «مخوف کده روزبه» «بستری» است
https://freudianassociation.org/?p=37387
و قس علی هذا


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43918

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۵:۱۵