چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

«بینندگان عزیز! مصدوم آماده است!»

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

«متهم» شماره ۷:
اینکه برخی قضات و بازپرسهای قوه قضاییه می تونند به راحتی شاکی رو تبدیل به «متهم» کرده و بعدش بازداشت و زندانی اش کنند*، منو یاد یه برنامه طنز تلویزیونی میندازه که تو دوران نوجوونی می دیدم و یه بخش پزشکی داشت که توی اون پزشک کارشناس برنامه، یه آدم سالم رو تبدیل به یه بیمار درب و داغون می کرد و بعد هم می گفت «بینندگان عزیز! مصدوم آماده است!»

همینقدر وارووونه همینقدر برعکس!

*
جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!

https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39872

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۷:۰۲