سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

بیچاره بابک روشنایی مقدم هالو !

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

سوری:
وقتی فحش های رکیک چارلز موست عضو را دیدم یاد بابک روشنائی مقدم افتادم که خیلی سعی می کرد خود را مودب نشان دهد (در همان کنگره ی خواری به ریاست محمد صنعتی)!
خنده دار است، در IPA «لومپن پرور» عضو باشی که «لومپن» هایی مثل موست در آن پرورش می یابند و اونوقت بخواهی که مودب باشی!! واقعا خنده دار است! بابا هرچه لومپن تر احتمال به عضویت در آمدن بیشتر!! باور نمی کنید؟ به گهر همایونپور و چارلز موست نگاهی بیاندازید تا این حقیقت تاسف بار را که با ریاست بولونینی به واقعیت در آمده را ببینید!!
https://freudianassociation.org/?p=34931


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36506

  تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۳۸