یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

تأثیر «بسیار»«تعداد اندک» در سایت وزارت بهداشت و «محاسبات وزیر»

پنج شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴

م. ن:
وقتی تکه های پازل بدرستی کنار هم قرار گیرند بتدریج مفاهیم جدید نمودار می شوند از آن جمله خبر «پایان تحقیق و تفحص ها در مجلس نهم»۱ منتشر شده در سایت رسمی وزارت بهداشت مورخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ بعد از «آخرین مهلت انجمن (فرویدی) به وزیر قبل از شکایت بردن به دو قوه مقننه و قضائیه»۲ و نیز خبر «تقدیم درخواست تحقیق و تفحص از وزارت رفاه و صندوقهای بیمه ای به هیئت رئیسه مجلس»۳ در همان سایت وزارت بهداشت تاریخ چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴!! اخباری که خبر از وقایع پشت پرده می دهد! یعنی به فاصله فقط یک هفته از خبر «پایان تحقیق و تفحص» مجددا خبر «تقدیم درخواست تحقیق و تفحص از وزارت رفاه و صندوقهای بیمه ای» اما این بار توسط حامیان وزیر بهداشت در مجلس و شاید آرزومندان پست و مقام در کابینه آینده وزیر در سایت وزارت بهداشت منتشر می شود! اخباری حاکی از اقداماتی عجولانه برای «بی اثر کردن»!! هرچند که امید می رود نظارت دقیق، موشکافانه و حقیقت جوی مجلس در همه نهادها وجود داشته باشد.
اما انتشار اخباری از این دست در سایت وزارت بهداشت، گفتن مطالبی مانند «دوستانی که اظهارنظر کرده بودند که برای حوزه سلامت یک چشم‌پزشک مناسب نیست…»۴ توسط وزیر بهداشت، رصد مطالب منتشر شده در سایر رسانه ها و نیز اصطلاحات استفاده شده اخیر در جراید گوناگون؛ نشان می دهد که واقعا «انجمن فرویدی وارد محاسبات … شده!»۵ است؛ در این محاسبات جدید «کثرت افراد»۶ بی معناست و آنچه معنا دارد «تعیین کننده گی» و «اثر داشتن» است؛ و در این محاسبه کلمه «اندک» در انجمن فرویدی نیز معنای جدیدی می یابد!
آری از زمانی که دکتر کدیور در ایران حضور دارد و انجمن فرویدی هست، دیگر جراید «مثل قبل نمی نویسند»۷ و وزرا هم مثل قبل سخن نمی گویند! این یعنی تاثیر روانکاو، یعنی گفتار روانکاوی! یعنی جایگاه «تعیین کننده گی» و این یعنی «اثر روانکاوی» و هرگز «اثرش آن چیزی نیست که در فرهنگ ساده لوحی چخ بختیارها نگاشته شده است.»۸
۱-
http://behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=135754
۲-
https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF/
۳-
http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=136154
۴-
https://freudianassociation.org/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7/
۵-
https://freudianassociation.org/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88/

۶-
https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF/
۷-اشاره به جمله ای از کتاب مکتب لکان، میترا کدیور، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۱.
۸-پی‌نوشت دکتر کدیور، صورتجلسه اولین جلسه هیئت مؤسس انجمن فرویدی؛ «روانکاوی هرگز بی اثر نیست و اثرش آن چیزی نیست که در فرهنگ ساده لوحی چخ بختیارها نگاشته شده است.»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15741

  تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۴۵