دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

تازه واسه مدرک روانپزشکی!!!

پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

فاطمه س:

همه آرزوهای پدرخوانده بر باد رفت! با خودش فکر کرده بود کار «م. ک.» را بسازه؛ فلوشیپ روانکاوی را تصویب کنه؛ سند فروید رو به نام خودش بزنه؛ کنگره روانکاوی بذاره؛ خودش رو پیشگاه روانکاوی تو ایران معرفی کنه و بعدش هم عشق و حال و «صفاسیتی»…
اما بیچاره حالا باید دربدر دنبال «آدم به گور شده*» و «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» بگرده؛ تازه واسه مدرک روانپزشکی!!!
 

* آدم اسم چهار تا آدم به گور شده را پیدا می‌کند!
https://freudianassociation.org/%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=47051

  تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ساعت: ۰۴:۱۶