سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

تاکسیدرمی

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

دیدگاه خانم سپیده درباره «مافیای روان»

 
عصمت ترک قشقائی

 
از صمیم قلب برایت دعا می کنم که این مصاحبه ادعائیت با دکتر قدیری را ضبط کرده باشی وگرنه…
وگرنه دکتر کدیور پوستت را می کَند و تویش را با کاه پر می کُند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8126

  تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ساعت: ۱۸:۰۴