یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

تا برایشان مانتو و مقنعه بیاورند؟!؟!

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
فرمانده دمپایی همانی بود که اول، وقتی ما درخواست داشتیم با خانواده هایمان تماس بگیریم به ما گفت می توانید آن پایین با خانواده هایتان تماس بگیرید ولی بعدش که دیگر ما را داشتند به بازداشتگاه می فرستادند، به ما گفت ما کی گفتیم می توانید تماس بگیرید، آن پایین تلفن نیست. نشد آن روز بپرسم ولی می خواستم از فرمانده دمپایی بپرسم پس این دخترانی که می گیرید از کجا به خانواده هایشان زنگ می زنند تا برایشان مانتو و مقنعه بیاورند؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24336

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۳