سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

تا زبان سعدی از سخنان فروید بی نصیب نماند

یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم سوده رخشا درباره «مافیای روان»

 
روز نخست از ماه «اردی بهشت»، به نیکویی روز بزرگداشت «سعدی» نام نهاده شده.
دکتر کدیور، رییس این انجمن در چهاردهمین پنجشنبه فرویدی، زمانی که خبر خوش «صدور پروانه فعالیت» «سازمان مردم نهاد ارتباط با جامعه جهانی روانکاوی» را اعلام کردند، راه ما را هم مشخص نمودند: «امیدوارم که شایستگی لازم را برای گام زدن در مسیری که فروید برایمان مشخص کرده است داشته باشیم.»
و آن روز را در این سرزمین «تاریخ نمادین تولد انجمن ارتباط با جامعه جهانی روانکاوی» نامیدند: ۳۰ فروردین ۱۳۸۶
از سعدی بیان کردم و به فروید ختم نمودم. آموختن این هم برای من از موهبتهای این انجمن است.
این محل تلاقی را اول بار در این جمله نقل شده از دکتر کدیور شنیده ام «من به ایران برگشتم تا کلام سعدی از فروید بی نصیب نماند.»

و امروز روزی دیگر از آزمون ما به این هر دو و به خودمان است.
در اینجا، در سرزمین سعدی در انجمن فرویدی، دیگر آموخته ام که این آزمون را پایانی نیست تا بگویم از این آزمونها سربلند بیرون آیم، پس آرزو می کنم سربلند چشم بر هم گذارم.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10320

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۱۸