شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سور مقصور کاسبان روان، مافياي روان

تا وقتی جامعه در نادانی باشد امثال «سامان تقلا» و «افتخار ویبراتور» می توانند ادعای روانکاو بودن داشته باشند

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

م.ن:
سامان توکلی۱:
«همکاران روان پزشک و روانشناسی که قرار است از این متون استفاده کنند…ترجمه متون خیلی در اولویت شان قرار نداشته است. در واقع، نگاه این گروه از همکاران شاید بیشتر نگاهی است تخصص گرایانه به روانکاوی و شاید اصولادغدغه شان آگاهی عمومی نسبت به این مفاهیم نیست. یعنی، خودشان دهنده این خدمات درمانی هستند و جامعه گیرندگان آن، و بنابراین، همان طور که کتاب های پرحجم و تخصصی داروشناسی را ممکن است به فارسی ترجمه نکنند، این متون روانکاوی را هم نیازی به ترجمه شان نمی بینند»
مقایسه کنید با:
«من به ایران برگشتم تا کلام سعدی از فروید بی نصیب نماند.۲»

این حداقل تفاوت یک «روانکاو وحشی» است با یک «روانکاو»

۱- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2825971
۲- اشاره به جمله ای از دکتر کدیور، سایت انجمن فرویدی.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=30029

  تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۱۴