جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، محیط زیست دلخراش ما

تا ۴ سال دیگر اگر جنگلی باقی بماند

پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

سوده ص:
خبر خوش برای تخریبگران منابع طبیعی و غارتگران بیت المال !!
خیال قاچاقچیان چوب و آقازاده ها و کلیه دست اندرکاران تخریب محیط زیست راحت تا سال ۹۹ فرصت دارند همه درختان شمال کشور را ریشه کن کرده و پول آن را به جیب مبارک واریز کنند.
(۱) بهره‌برداری از جنگل‌های شمال از سال ۹۹ ممنوع می‌شود- روزنامه اطلاعات ۴ شنبه ۲۷ بهمن ۹۵

(۲) خبرگزاری مهر- ۵شنبه ۲۸ بهمن ۹۵: … منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می توانید اعلام کنید، گفت:حکم وی قطعی شده ولی برای اینکه پول هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا اجرای استرداد پول ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی شود.
در نتیجه غارتگران بیت المال می توانند با عدم استرداد اموال از اجرای حکم قانونی جان سالم بدر ببرند!!
ایکاش بجای حکم اعدام حکمی مانند آبادانی مناطق محروم با هزینه شخصی و زیر نظر یک نهاد معتبر داده میشد تا این افراد و مسئولین صادر کننده این احکام و قوانین به اثر اعمال خود بر زندگی مردم بیشتر آگاه می شدند.

منابع:
(۱)

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\02\02-14\21-38-58.htm&storytitle=%C8%E5%D1%E5%9D%C8%D1%CF%C7%D1%ED%20%C7%D2%20%CC%E4%90%E1%9D%E5%C7%ED%20%D4%E3%C7%E1%20%C7%D2%20%D3%C7%E1%2099%20%E3%E3%E4%E6%DA%20%E3%ED%9D%D4%E6%CF
(۲)

http://www.mehrnews.com/news/3908678/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33622

  تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۲۰