سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

تبانی ضابط با شاکی

شنبه ۰۹ امرداد ۱۳۹۵

منصوره اردشیرزاده:
در مورد تخلف ضابطین عام دادگستری که خانم زهرا عزیز محمدی یکی از آنهاست؛ نیروی کلانتری ۱۰۳ گاندی که به دستور مقام قضائی (بازپرس کیانی) با بازرسین معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی از دفتر انجمن فرویدی بازدید کرده است:

« بررسی عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود:
گاهی ملاحظه می‌شود که مأمورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها در جاده‌های بین‌شهری و خیابان‌ها می‌نمایند در حالی که به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی آن‌ها حق ندارند در جرایم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمی‌کند بلکه هرگاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی همچنین ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آن‌ها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. کما این که اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخ ۳/۸/۸۰ چنین نظری را تأیید کرده است. جرائمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف خاص نظامی مرتکب می‌شوند طبق اصل ۱۷۲ در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است ولی وقتی که تخلف آنها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی یا در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌نمایند، باشد؛ صلاحیت دادگاه‌های عمومی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.»*
* http://babafars.ir/fa/danestanihaye-hoghoogh-kifari-jazaei-madani/danestanihaye-hooghoghi-kifari-jzaei/3849-zabetin-gazaei.html

وی فقط باید دستور قاضی را اجرا می کرده و نه بیشتر!!یعنی جرم مشهود دیدی؟ جرم را شما تشخیص می دهی یا قاضی؟ مگر قاضی دستور دستگیری به شما داده بود؟ دستور پلمب داده بود؟ قاضی کی بود؟ بازپرس کیانی یا کامران منش؟ یادت رفته بود یک ضابط عام دادگستری بیش نیستی؟؟؟؟

خوب خانم عزیز محمدی قانون را بلد بودی؟؟؟ وقتی دکتر کدیور به تبانی ات با کامران منش اعتراض کرد، جواب دادی: من قانون را بلدم!!
خوبه که بلدی، حالا منتظر عواقب تخلفاتت باش!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=25457

  تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۰