دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزارت بهداشت

پاسخ مفتضحانه وزارت بهداشت، درمان و غیره که تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی را در آن وزارتخانه در پی داشت

[آخرین مهلت انجمن به وزیر قبل از شکایت بردن به دو قوه مقننه و قضائیه]


English

 

The  disgraceful response of the Ministry of Health which resulted in 24-hour gathering of Freudian Association members at that Ministry

[The last respite of  the Minister given by Freudian Association before legal complaint to legislative and judiciary branches]

 

123 004

 

1234

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                                                                    تاریخ: ۱۳۹۴/۷/۶

مشارکت های اجتماعی

 

***

بسمه تعالی

 

سرکار خانم دکتر کدیور مدیر عامل محترم انجمن فرویدی

 

با سلام و احترام

بازگشت به درخواست نامه شماره ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ سرکار عالی به پیوست نامه شماره ۵۰۳/۱۹۴/د مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی جهت اطلاع ارسال می گردد. در ضمن مراتب جهت اقدام به وزارت کشور نیز منعکس شده است.

سید محمد هادی ایازی

قائم مقام وزیر در امور مشارکت های اجتماعی

سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت کشور

 

رونوشت جناب آقای دکتر احمدی جهت اطلاع

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی                                                          تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۵

معاونت آموزشی

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر ایازی قائم مقام وزیر در امور مشارکت های اجتماعی سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت کشور

 

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۱۴/۲۷۹/د مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در خصوص مکاتبه انجمن فرویدی (مصوب وزارت کشور) به اطلاع می رساند که سازمان های مردم نهاد مصوب وزارت محترم کشور تشکل های غیر دولتی غیر سیاسی و داوطلبانه هستند که اصولاً در امور حمایتی، خیریه، حفظ و ارتقاء محیط زیست، آگاهی و اطلاع رسانی به بیماران و مردم عادی فعالیت می نمایند. انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی، باسابقه و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و بر طبق اساسنامه در امور علمی، پژوهشی، فنی و تخصصی رشته مربوطه فعالیت می نماید و بیش از یک هزار نفر از روانپزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اساتید صاحب نام رشته در انجمن مورد اشاره فعالیت دارند و به عنوان یکی از مراجع علمی مورد مشورت این دبیرخانه و سایر معاونت های ستادی وزارتخانه در امور علمی و تخصصی رشته روانپزشکی مطرح می باشد و لذا ادعای یک تشکل غیر علمی با شرح وظایف محدود و اعضای اندک در مورد یک نهاد علمی و دارای پروانه فعالیت باسابقه برگزاری ده ها کنگره علمی ملی و بین المللی، سمینارها و همایش ها و برنامه های متعدد بازآموزی موجب تاسف می باشد. مع الوصف با توجه به مکاتبه جنابعالی موضوع از طریق مراجع علمی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و نتیجه متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

 

دکتر علیرضا استقامتی

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 

 

 

 

 

The  disgraceful response of the Ministry of Health which resulted in 24-hour gathering of Freudian Association members at that Ministry

[The last respite of  the Minister given by Freudian Association before legal complaint to legislative and judiciary branches]

 

Islamic Republic of Iran
Ministry of Health and Medical Education

Public Participation

Ref. number: 114/103
Date: 2015/Sep./28

Attachment: none

 
Dear Dr. Kadivar

Respectable Managing Director of Freudian Association  

 
Salutation


Referring to your request letter Ref. number: 1003 dated 26/ Jan./2015 attached you may find the letter Ref. number: D/503/194 dated 2015/Feb./24 from respectable Secretary of the Medical Group of Scientific Associations for your information. Furthermore it is echoed to the Ministry of Interior for required action.

 
Dr. Seyed Mohammad Hadi Ayazai
Vice President of Minister in Public Participation Affairs,
Non- Governmental and Charity Organizations in Country’s Health Field
 
 
 
Facsimile:

–  Your Excellency Dr. Ahmadi to be informed


 
Address:
Focal Staff of Ministry of Health and Medical Education, Between Falamak & Zarafshan, Simaye Iran Street, Shahrak Qods
Tell: (009821 ) 81455401
Fax: (009821 ) 88364111

Website: http://www.behdasht.gov.ir

 

 

 

 

Islamic Republic of Iran

Ministry of Health and Medical Education

Deputy ministry for education

 

 
Ref. number: D/503/194
Date: 2015/Feb./24

Attachment: none

 

 
Dear Dr. Ayazi,
Vice President of Minister of Health in Public Participation, Non- Governmental and Charity Organizations in Country’s Health Field
 

 

Salutation

Referring to letter Ref. number: D/114/279 dated 9/ّFeb./2015 concerning correspondence of Freudian Association (approved by Ministry of Interior) it is declared that Non-Governmental Organizations approved by respectable Ministry of Interior are non-governmental, non-political and voluntary organizations that are active chiefly in supportive, charity, preservation and promotion of environment ,informing and awareness of patients and general public. Iranian Psychiatric Association is a senior scientific association under the license of Ministry of Health and Medical Education and according to its statute is active in scientific, research, technical and professional affairs of the related discipline and more than 1000 of psychiatrists, faculty members and renowned masters of the field are active in the aforementioned association and it is considered as one of the scientific references with advisory status for this secretariat and other headquarter deputies of  the Ministry in scientific and professional affairs in psychiatry and therefore the claim of a non-scientific organization [Freudian Association] with limited duties and few members against a scientific organization and  license holder [Iranian Psychiatric Association] with a background of holding many national and international scientific congresses, seminars and conferences and numerous retraining programs is regrettable. However, according to your correspondence the issue will be investigated further by scientific authorities and the result will be informed subsequently.

 

 

Dr. Alireza Esteghamati

Secretary of the Medical Group of Scientific Associations

 
Address:
Focal Staff of Ministry of Health and Medical Education, Between Falamak & Zarafshan, Simaye Iran Street, Shahrak Qods
Tell: (009821 ) 88363560-80
website of Center of Studies and Education development: http://edu.behdasht.gov.ir
website of Deputy of Education: http://dme.behdahst.gov.ir
 
 

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13835

  تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ساعت: 21:19