دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

تخلفات مقامات قضایی و انتظامی تا جایی بود…

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

نسیم:
فقط مساله این نبود که در ۲۵ خرداد ۹۵در دادسرای جرائم پزشکی اعضای انجمن فرویدی را مورد ضرب و جرح قراردادند و بدون تفهیم اتهام آنها را روانه بازداشتگاه قرارگاه وزراء کردند. تخلفات مقامات قضایی و انتظامی تا جایی بود که اجازه نداند ما از حقوق خود برخوردار باشم. اجازه تماس با خانواده ها و دوستان را ندادند حتی نگذاشتند با وکیل خود صحبت کنیم. تخلف تا جایی بود که برخی از اعضا نتوانستند از حق سکوت در برابر سوالات استفاده کنند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23819

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۰۰