شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

ترجمه از زبان زرگری: چگونه مرادی-مینا را قورت دهم

----_003

این روزهای خوش ( مفاهیم اختصاصی در دوران عقد )

۹۷۸۶۰۰۹۴۵۹۰۴۹

جدید

این روزها ی خوش دکتر کامران جعفری نژاد مهدی میرمحمد صادقی شناخت مفاهیم اختصاصی دوران عقد  انتشارات قدس رضوی

----_007

مشکلات تلخ را شیرین کنیم ( فرآیند حل اختلاف در دوران عقد )

۹۷۸۶۰۰۹۴۵۹۰۳۲

جدید

مشکلات تلخ راشیرین کنیم مهدی میرمحمد صادقی دکتر کامران جعفرنژاد فرآیند حل اختلاف در دوران عقد انتشارات قدس رضوی

--_003

نمک زندگی ( اختلافات رایج در دوران عقد )

۹۷۸۶۰۰۹۴۵۹۰۲۵

جدید

نمک زندگی مهدی میرمحمد صادقی دکتر کامران جعفرنژاد رویارویی با اختلافات رایج در دوران عقد انتشارات قدس رضوی

--_004

ارتباط از نوع دیگر ( تعامل سازنده باخانواده ها دردوران عقد نکته ها و راهکارها )

۹۷۸۶۰۰۹۴۶۹۱۷۸

جدید

ارتباط ازنوع دیگر مهدی میرمحمد صادقی دکتر کامران جعفرنژاد تعامل سازنده باخانواده ها دردوران عقد نکته ها و راهکارها انتشارات قدس رضوی

 

منبع: مگنابوک (۱)

مگنابوک (۲)

مگنابوک (۳)

مگنابوک (۴)


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11076

  تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۳۷