پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

تسویه بدهی بریتانیا به روچیلدها پس از ۱۸۰ سال

دولت بریتانیا پس از ۱۸۰ سال توانست بدهی سال ۱۸۳۵ خود را به خاندان روچیلد تسویه کند

گاردین در ۲۹ مارس ۲۰۱۸ گزارش مهمی منتشر کرد با عنوان «بریتانیا کی مسئولیت جنایات خود را علیه بشریت خواهد پذیرفت؟»

گزارش فوق درباره بدهی ۱۸۰ ساله دولت بریتانیا به خاندان روچیلد است بابت وام ۱۵ میلیون پوندی سال ۱۸۳۵. دولت بریتانیا این مبلغ را از ناتان مایر روچیلد و برادر زنش سِر موسس مونت‌فیوره، بانکداران بزرگ آن روز لندن، دریافت کرد و ۵ میلیون پوند نیز خود بر آن افزود برای پرداخت خسارت به مالکین برده که طبق قانون الغاء برده‌داری سال ۱۸۳۳ متضرر می‌شدند. این رقم معادل ۴۰ درصد درآمد سالیانه آن زمان دولت بریتانیا و برابر با ۳۰۰ میلیارد پوند امروز است.

طبق گزارش گاردین، با استناد به توئیتی از خزانه‌داری بریتانیا که اندکی بعد حذف شد، تسویه این بدهی اخیراً یعنی در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید.

پیوند دیرین و مستمر حکومت بریتانیا با خاندان روچیلد حیرت‌انگیز است.

When will Britain face up to its crimes against humanity?
By Kris Manjapra
The Guardian
Thu 29 March 2018

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/29/slavery-abolition-compensation-when-will-britain-face-up-to-its-crimes-against-humanity

 

منبع: کانال عبدالله شهبازی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40531

  تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت: ۱۳:۱۲