پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

تعمدی صنعتی وار در کار است؟

پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

س. ر.
زابل*
سیستان
اینها را که می شناسیم!
ناآشنا که نیستند!
هامون
او که برایمان غریبه نیست!
پس چرا اینقدر دردش بریمان غریبه است؟! “فقر، بیکاری و مشکلات فرهنگی”
چرا آنها را سپرده ایم به ” یارانه و کمک های کمیته امداد امام خمینی(ره)”!
اگر اگر ذره ای آنها بتوانند برای فقر قدمی بردارند اما ” مشکلات فرهنگی” پابرجاست.
زابل با این قدمت در چنین دردی به سر بَرَد، تنها “تعمدی صنعتی وار” را یادآور می شود.
راستی!
خانم ابتکار محیط زیست
آقای چیت چیان وزیر نیرو
آقای روحانی رئیس جمهور
نگاهی به وظایف و مرامنامه تان بیندازید
به اصطلاح نمایندگان ملت! نمایندگان شهرها و روستاهای مختلف سیستان و بلوچستان**
آقایان دهمرده، کیخا، یارمحمدی، شهریاری، امینی فرد، ایران‌نژاد، کرد، درازهی
در این خانه ملت چه می کنید؟ وقتی ملت اینچنین در “فقر، بیکاری و مشکلات فرهنگی” هستند

* اشاره به مطلب “دریاچه ای که زندگی را با خود برد”
https://freudianassociation.org/?p=32203

* *

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 

 

پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

سیما ر.:
“سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد، به اسم مکا «مکه» مشهور بوده که یونانی‌ها آن را «گدروزیا» نامیده‌اند. در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و «اراینا» یا «ایرینا» در زبان سانسکریت به معنی باتلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این کلمه با کلمه «مکا» کلمه‌ای پدید آمد که به مرور زمان به مکران تبدیل شد. کلمه بلوچستان نیز از زمانی به این سرزمین اطلاق شد که بلوچ‌ها در آن سکونت کردند.”*
وقتی مطلب “دریاچه ای که زندگی را با خود برد”** را می خوانم فکر می کنم انگار عده ای کمر همت بسته اند که تمام این قدمت و فرهنگ را با خاک یکسان کنند!

* https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
*** https://freudianassociation.org/?p=32203


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33600

  تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۵۹