یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

تفاوت از«انجمن فرویدی»تا«انجمن روانشناسان» است!

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و ادب
موضوع مطلب خانم زهرا محمودی«انجمن فرویدی اجازه نخواهد داد سیب سرخ روانکاوی به دست چلاق انجمن روانشناسان بیفتد.»(تاریخ۱۸بهمن۱۳۹۵).
و اما بعد
الف)
میان«روانکاو واقعی»با«روانکاوجعلی»
تفاوت از«انجمن فرویدی»تا«انجمن روانشناسان» است!

وای وای از دست حرافان گوهر ناشناس
هر زمان خر مهره را با دُرّ برابر می کنند
(ای تف تو روتون!)

ب)
«مُردم اندر حسرت فهم درست!».

تفاوت است بین«تن» با «روان»

بین«ذهن»با«دل»

بین«رفتار»با«نیّت»

بین«صورت»با«سیرت»

بین«خوشکل» با «خوش گِل»

بین«شهوت»با «بوی خدا»

بین«حرافی» با «عملکرد»

بین«سودجوئی» با «مسئولیت پذیری»

بین«مدعی بودن» با «واقعی بودن»

بین«خیانت کردن» با «خدمت کردن»

بین«تّوهم» با« آزادی»

خلاصه اینکه تفاوت است بین «خرمهره» با «دُرّ»!

چون بسی ابلیس آدم روی هست
پس به هر دستی نشاید داد دست

با سپاس

گرگلی
سیرجان۱۸بهمن۱۳۹۵


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33247

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۷