سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

تفاوت سناتورهای آمریکا با وزیرهای ایران

پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

زهرا م:
«همه سناتورها این ظن را دارند که ترامپ از نظر سلامت روانی دچار مشکل است چرا که بسیار دروغ می گوید و چیزهایی را می گوید که حقیقت ندارد.»*
عجیب یاد دکتر(!)محمد صنعتی افتادم که خود را «فارغ التحصیل دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» معرفی می کند. او با این دروغ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است و به دانشجویان روانپزشکی تدریس می کند و حتی به درمان (!) بیماران می پردارد. تفاوت سناورهای آنها با وزیر ماها این است که اینجا از دروغهای صنعتی حمایت و در رسانه هایی به عنوان روشنفکر خوانده می شود اما در آنجا به ترامپ خل گفته می شود.
* https://freudianassociation.org/?p=32123


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33619

  تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۵