شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

تلاش کنیم از قافله شکنجه گران عقب نمانیم

جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مرجان م. درباره «مافیای روان»

 

«انجمن روانشناسان آمریکا در خدمت شکنجه گران»
https://freudianassociation.org/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87/
و این انجمن روانشناسان امریکا (APA) قبله آمال روانشناسان ماست! هر چیز که روی سایتش برود یا هر مطلبی که منتشر کند، وحی منزل است و همه اینجا با سر می دوند که از قافله عقب نمانند!
وقتی ذره ای «دانش» در حوزه «روح و روان» در «روانشناسی» وجود ندارد ولی ادعاها تا عرش رفته، چه انتظاری می شود داشت؟ یاد این مطلب در سایت انجمن می افتم: «نه جانم طنز کجا بود! ما هر روز در مرکز روانکاوی آفریقا از این «تجربیات» می شنویم!»
و هنوز ماییم و تکرار این کابوس تلخ؛ در ایران، در جهان!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13209

  تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۴۷