دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

تمیز، شفاف و ریموتی

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرجان م.:
باز هم به دادسرای جرایم پزشکی رفتیم؛ این بار با نامه قاضی برای تحویل گرفتن اموالمان که بدون حکم قاضی آنها را توقیف کرده بودند. ولی این بار دادسرای جرایم پزشکی دیگر مثل قبل نبود. اینهمه ساخت و ساز در یک دادسرا برای چه می تواند باشد؟ قرار کفالت و وثیقه ما را به اتهام واهی «تخریب اموال عمومی» که از فردای روز بازداشت ما «کشف» کردند، افزایش دادند و یک اتهام به اتهامات ما اضافه کردند. آنوقت فکر می کنید با این «اموال تخریب شده عمومی» چه کردند؟ تمام این اموال تخریب شده را کلا برداشتند!!! یعنی دیگر هیچ اثری از اموالی که ما تخریب کرده بودیم نیست! همچنین دیگر اثری از بازداشتگاهی که سه نفر از خانمها را کشان کشان و با لگد و مشت داخل آن «پرت کردند» نیست! درب پارکینگی هم که ما را در آن یک دل نه صد دل سیر کتک زدند، دیگر مشبک و «شفاف سازی» شده! حالا دیگر از آن خیابان مطهری ای که ما در حالی که در داخل دادسرا «حبس» بودیم توانسته بودیم بندش بیاوریم! می شود داخل پارکینگ دادسرای جرایم پزشکی را دید که آیا کسی را می زنند یا نمی زنند! درب پارکینگ هم که ریموتی شده!
حالا دیگر همه چیز در دادسرای جرایم پزشکی «تمیز» و «شفاف» و «ریموتی» است!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36446

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۱۶