دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

تنها اشک شوق بود که جاری شد…

سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

منصوره ا.:
از ۲۷ اسفند تا ۲۹ فروردین کنگره ای مزین به نام روانکاوی برگزار کرده اند و تا توانسته اند از آنور آب ها استوک هایی که حتی از سیامک موحد هم استوک تر بودند جمع کردند و آوردند و به ایرانیان بدبخت قالب کردند و بعدش یک خانم کوچولوی ریزه میزه تپلی [ که اینقده بلا نمی شه] آمده رد شده و می گه که شما با این پلاکاردهایتان آبروی ایران را جلوی خارجی ها بردید! واقعا براتون متاسفم!
من نمیدونم این خانم تپلی ریزه میزه روغن مالی شده آیا خارج را دیده است یا نه ولی خیلی برایم دردناک بود که این حرف را به تنها روانکاو ایران، به عضو برجسته انجمن جهانی روانکاوی زد! یعنی اینهمه نادانی، اینهمه خود را به آن راه زدن تا کجا آخر؟
تنها یک کلمه به ذهن ام رسید: جهل مرکب!
و از آنور خانم محترمی پیری که احتمالا به ملاقات بیمارش آمده و یا برای ویزیت پزشک اش، آمد به ما نزدیک شد و پلاکارد « انجمن فرویدی تنها نهاد رسمی روانکاوی در ایران – NGO» را خواند و گفت « نمیدانم ماجرا چیست ولی شک ندارم شما حق هستید».
تنها اشک شوق بود که جاری شد….


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=48561

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت: 13:14