سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

تنها تفاوت این افراد ظاهرا بی‌توجه با گربه ملوسی که اطراف ما می‌پلکید همین تلاش بود!

سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

م.س.ن:
روبروی در سالن اجتماعات پلاکارد به دست ایستاده بودم. تعدادی از شرکت کنندگان می آمدند و سوال می کردند اما تعداد زیادی هم بودند که بی توجه و شاید بهتر بگوییم در حالیکه تلاش می کردند بی توجه باشند از کنار ما رد می شدند. این جمله به ذهنم می آمد؛ «همه مافیاهای کشور مافیا خیز ایران روی طمع مردم همین کشور رشد کرده اند و تا وقتی این مردم همین مردمند این کشور هم مافیا خیز باقی خواهد ماند…» و فکر می کردم تا ذهن پرسشگری وجود نداشته باشد یا اینهمه ترس از پرسیدن وجود داشته باشد قطعا لیاقت چیزی بیش از این سیرک را نخواهند داشت!
واقعا تنها تفاوت این افراد ظاهرا بی توجه با گربه ملوسی که اطراف ما می پلکید همین تلاش بود؛ تلاش برای بی توجهی!

 

سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

م.س.ن:
در کامنت قبلی پانوشت را فراموش کردم، لطفا اضافه کنید:
«همه مافیاهای کشور مافیا خیز ایران روی طمع مردم همین کشور رشد کرده اند و تا وقتی این مردم همین مردمند این کشور هم مافیا خیز باقی خواهد ماند»*

* اخطار رییس انجمن فرویدی
https://freudianassociation.org/?p=47966

 

سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

کاکتوس:
«به وحشیگری، بی رحمی و دروغ های عظیمی فکر کنید که می توانند جهان متمدن را فرا بگیرند. آیا واقعا بر این باورید که یک مشت مردم جاه طلب و فریبکار بی وجدان می توانستند از تمام این ارواح شریر بند بگشایند اگر میلیون ها دنباله رو، شریک گناه آنها نبودند؟”»
https://freudianassociation.org/%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA/
من این همراهی و دنباله روی را در سه روز متوالیِ سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی به چشم دیدم . همراهی شرکت کنندگان کنگره جعلی روانکاوی با طعنه و کنایه هایی که هنگام رد شدن از کنار اعضای انجمن فرویدی به آنها می زدند. در همراهیشان با برگزارکنندگان کنگره در ادامه دادن حضورشان در کنگره و بی تفاوتیشان در برابر برخورد نامناسبی که با انجمن فرویدی شد و زخم زبانهایی که می زدند و چشم غره هایی که می رفتند فقط از این رو که انجمن فرویدیها می خواستند از حقشان و روانکاوی واقعی دفاع کنند. و به نظر می رسد این همراهی فقط با این جمله دکتر میترا کدیور معنا می شودولا غیر «ژویی سانس مشترک خیلی بیشتر از اهداف مشترک آدم ها را به هم پیوند می دهد.»
البته بودند شرکت کنندگان جویای حق و حقیقت که بعد از آگاهی از ماجرا و روبرو شدن با حقیقت دیگر هرگز به آنجا برنگشتند!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=48555

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت: 13:09