سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

” تنها « گهر همایون پور »ی” که در لباس فردی دیگر به نام فرزند پدری دیگر، بدون هویت معلوم ،مدام دم از روانکاوی و روانکاو بودن می زند!!!

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

زهره .ی:
افشاگریهای انجمن فرویدی درباره همایون پورها و صنعتی ها و فواد صابران ها همچنان با شگفتی همراه است. افشاگری در مورد کسانی که وقاحت را از روبرده اند و پلیدی ها و جنایاتی که پایانی ندارد. گرگی هایی در لباس میش که برای نابودی ایران و روانکاوی راستین ، دندان تیز کرده اند و برای وصول به این هدف از هیچ وسیله ای فروگذار نیستند .
هویت جعلی و “پروژه پدر سازی “[۱] همایون پور به قدری عجیب و باور نکردنی است که مدام این سوال در ذهنم تکرار می شودکه این هویت کاذب چه سود و منفعت کلانی برای این آدم دارد که همه هست و نیستش را در این راه گذاشته و عقب نشینی هم نمی¬کند!!!

عجیب است! اولین متعلقات آدمی بر روی زمین نام ، نام تبار و البته نام پدر اوست که شاکله اولیه هویت فردی و اجتماعی اش را رقم می زند و همایون پور ظاهراً هیچ کدام از این ها را ندارد !!!!! ” تنها « گهر همایون پور »ی”[۲] که در لباس فردی دیگر به نام فرزند پدری دیگر، بدون هویت معلوم ،مدام دم از روانکاوی و روانکاو بودن می زند!!!
۱- پروژه «پدر سازی» برای «همایون پور» (؟!) دستکم از سال ۱۳۸۸ توسط صنعتی کلید خورده بوده!
https://freudianassociation.org/?p=34567

۲- تنها «گهر همایون پور»ی که از او سوابقی در خاک آمریکا موجود است ۵۷ ساله است!!!

https://freudianassociation.org/?p=34317

 

 

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

زهره.ی:
امان از این “خویشاوند نزدیک ”
این گهر همایون پور واقعاً کیست و از کجا آمده؟ آیا کسی خانواده او را می شناسد؟ آیا نام او واقعاً همین است یا این فقط یک نام مستعار است؟ چرا او به دروغ برای خودش یک پدر می سازد مگر پدر خودش کیست؟ و چرا باید پدری را که او برای خودش می سازد با یک چنین مرگی روبرو شود؟”[۱]
گهر همایون پور تو واقعاً چه کسی هستی ؟ اسم و رسمت چیست؟ پدرت کیست ؟ تا اینجا که ظاهراً چیزی در مورد آنها نگفته ای ! یعنی راستش را نگفته ای !!!!
تنها «گهر همایون پور»ی که از او سوابقی در خاک آمریکا موجود است ۵۷ ساله است!!!۲-
https://freudianassociation.org/?p=34317

گهر جان با این همه دروغی که سر هم کرده ای و بر اسب مراد می تازی آیا ماه همیشه پشت ابر خواهد ماند؟!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36605

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: 23:43