پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

تو هم مثل «پدر خوانده» ات از نظر مالی در مضیقه ای؟

دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم پ.ز. درباره «مافیای روان»

 

مهدی صابری
با دسیسه چینی و بستری اجباری دکتر کدیور برای نابودی ایشان می خواستی به استقرار عدالت سازمان پزشک قانونی کمک کنی؟!در مکتب روزبه هر کلمه مفهوم و فرهنگ خاص خود را دارد. در این مکتب ضد انسانی جانبداری از ظلم معنای عدالت است و معنای خدمت فساد.
برای این خدمات غیر انسانی که در سازمان ارائه می دهی از حقوق کم می نالی؟! تو هم مثل «پدر خوانده» ات برای هر فسادی که مرتکب می شوی، اجر و مزد می خواهی و آن را بی مزد و منت می خوانی؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12214

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۵۵