چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶

کاکتوس: 
اعلامیه عاشورایی: سند شماره پنج: وقتی درباره‌ی «خر *دجال*» و «*بز* اخفش» داستان بنویسی خودکشی می‌کنی یا خودکشی‌ات می‌کنند؟؟!!
https://freudianassociation.org/?p=37801
می گویند جهالت موجب دردسر آدمی است و اگر عقل نباشد جان در عذاب است. اما گاهی فهمیدن و بیشتر از دیگران دانستن بلای جانت می شود . اگر در این مقال پا را یک قدم پیشتر بگذاری و دیگران را هم با این یافته ها شریک کنی می شود آنچه که نباید. حتما یک عده از فهمیدن تو در عذاب خواهند بود. در این صورت است که” خودکشی می‌کنی یا خودکشی‌ات می‌کنند؟؟!!”
“گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد”
حضرت حافظ


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38674

  تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۳۰