جشنواره روستایی گرامیداشت فردوسی در محل جنگ دوازده رخ

  🔴دومین جشنواره روستایی گرامیداشت فردوسی در محل جنگ دوازده رخ در قلعه زیبد گناباد و در صوفه پیر مدفن پیران ویسه با حضور مقامات استانی و دیپلماتهای ایرانی و خارجی با برنامه های متنوع و شاد برگزار شد.   منبع: مرکز مطالعات خلیج فارس