دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، معاون آموزشی وزیر بهداشت، وزارت بهداشت

جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی

برگزاری اجلاس وایپو

 

چهل و نهمین اجلاس عمومی وایپو از ۲۶ سپتامبر لغایت ۵ اکتبر ۲۰۱۱ (سوم الی سیزدهم مهرماه ۱۳۹۰) با حضور نمایندگان ۱۸۴ کشور عضو وایپو برگزار شد.

 

بیانیه عمومی ایراد شده توسط هیات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

جناب آقای رئیس

 

قبل از هر چیز، انتخاب جنابعالی و معاونین شما را تبریک می گویم. همچنین مراتب تشکر و قدر دانی هیأت ایرانی را از جناب آقای فرانیس گری مدیر کل محترم سازمان جهانی مالکیت معنوی و معاونین ایشان و همینطور اداره آسیا- پاسیفیک ‌و دبیرخانه سازمان بخاطر تلاش ها و همکاری هایی که در طول سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، اعلام می دارد.

 

آقای رئیس، خانم ها و آقایان،

 

امروزه این نظریه که توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نوآوری ها و ابتکارات است، مقبولیت عامه دارد و در واقع پیشرفت و ترقی کشورها در حوزه های مختلف و رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها، مرهون تلاش و زحمات فراوان اشخاصی است که با سرمایه گذاری های مادی و معنوی خود، موجبات تحولات عظیم را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌، فراهم نموده اند.

 

لازمه ترویج و توسعه نوآوری ها و ابتکارات، وجود فضا و بستر امن و مطمئنی است که در آن از یک سو صاحبان نوآوری و ابتکار بتوانند از نتیجه تراوشات فکری و دستاوردهای خود اعم از مادی و معنوی بهره مند شوند و از سوی دیگر جامعه نیز بتواند به آن دستاوردها بدون هیچگونه رادع و مانعی دسترسی پیدا کند.

 

ارتقای نوآوری ها و ابتکارات برای تأمین و تضمین اهداف توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به چالش های که بویژه استفاده از فناوری های ارتباطی از منظر حقوق مالکیت فکری، فراروی نظام های ملی و بین المللی قرار داده است، تنها از طریق یک نظام حقوق مالکیت معنوی موثر و مناسب در ابعاد ملی و بین المللی امکان پذیر است و از این رو سازمان جهانی مالکیت معنوی با توجه به اهداف و وظایفی که به شرح مواد (۳) و (۴) کنوانسیون تأسیس خود دارد، باید با همکاری کشورهای عضو و سازمان های بین المللی ذیربط در ارتقای این نظام در بعد بین المللی با ویژگی هایی که برشمردیم، اقدام نماید و همچنین کشورهای عضو را در ارتقای نظام های ملی مالکیت معنوی با ارائه کمک های فنی و حقوقی یاری و مساعدت نماید.

 

جناب آقای رئیس

 

مجمع عمومی وایپو در سال جاری موضوعات مهمی را در دستور کار دارد که نظر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات یادشده بطور خلاصه به شرح زیر به استحضار می رسد :

۱-  جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت ها و تلاش های کمیته دائمی کپی رایت و حقوق مرتبط در بروز کردن حقوق سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، حقوق اجرا کنندگان و همچنین موضوع محدودیت ها و استثنائات با تأکید بر دسترسی افراد نابینا و ناتوان به آثار حمایت شده، حمایت می کند و انتظار دارد کمیته با مشورت کشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، متخصصین این حوزه ها و برگزاری همایش ملی و منطقه ای و با شفاف سازی و تبیین و روشن کردن نکات ابهام آمیز بویژه در حوزه سازمان های پخش، دغدغه و نگرانی های کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را در خصوص مورد برطرف نماید و با نهائی شدن مذاکرات و اجماع در خصوص مورد، شاهد تحول جدیدی در حوزه های یاد شده باشیم.

 

۲-  همچنین جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت کمیته IGC به شرح و نحوه ای که در سندWO/GA/40/7آمده است، برای نیل به یک توافق بر روی یک سند یا اسناد بین المللی که حمایت کافی را از دانش سنتی، فولکور و منابع ژنتیک، تضمین نمایند، حمایت می کند و انتظار دارد کمیته از تجربیات کشورهای عضو، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی ذیربط بویژه در حوزه های یاد شده بهره مند و ترتیبی را اتخاذ نماید که در حوزه منابع ژنتیک نیز دسترسی به یک سازو کار حمایتی هر چه زودتر امکان پذیر گردد.

 

۳-  در رابطه با برنامه و اهداف توسعه ای وایپو نیز جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که دستور کار و برنامه ریزی های کمیته توسعه در حوزه های مختلف مالکیت صنعتی و کپی رایت و حقوی مرتبط باید به نحوی باشد که موجبات ارتقای مالکیت معنوی در کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه را فراهم نماید و استفاده از ان وسیله ای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن کشورها باشد و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود .

 

۴-  جمهوری اسلامی ایران از برنامه «۲۰۱۵-۲۰۱۰ » وایپو حمایت می کند و معتقد است که با توجه به ماده ۳ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در مقام تبیین و تعیین اهداف سازمان یاد شده است و همچنین اهداف توسعه ای وایپو، این سازمان باید برای نیل به اهداف فوق وظایف و تکالیفی را که بویژه بر اساس ماده ۴ کنوانسیون تأسیس بر عهده دارد، به خوبی انجام دهد.

 

برای توفیق در انجام این وظایف و نیل به اهداف تعیین شده، تدوین یک برنامه (۲۰۱۵-۲۰۱۰ )برای غلبه بر چالش های که حقوق مالکیت معنوی متأثر از آنها است و همچنین استفاده از فرصت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته این برنامه باید نگاه جامع به همه موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوی داشته باشد و اهداف تعیین شده در آن در طول برنامه قابل دسترسی بوده و سازو کار نظارتی و گزارش دهی قوی و موثر در آن تعبیه تا هر ساله بتوان عملکرد سازمان را در چارچوب برنامه تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. مضاناً ‌اینکه رویکرد و جهت دهی این برنامه نباید به نحوی باشد که کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه را در بهره مندی و استفاده از کمک های فنی و حقوقی و توسعه ای وایپو علیرغم محدودیت ها، دچار مشکل کند.

 

۵- جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تغییرات و اصلاحات در موافقتنامه لیسبون که در چارچوب اهداف معاهده یادشده و برای جذاب کردن آن جهت عضویت کشورها و سازمانهای بین الدولی باشد، استقبال می کند.

 

۶- جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که در هماهنگ سازی قوانین اختراعات و استانداردسازی و سایر موضوعات مرتبط، همواره باید ماهیت ناهمگون و متفاوت کشورها بویژه از نظر ظرفیت ها و قابلیت های علمی و فنی و نتیجتاً نیازها و اهداف توسعه ای و همچنین شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر با توجه به تأثیر مهمی که انتشار اطلاعات مربوط به اختراعات به طور کلی در ترقی و پیشرفت تکنولوژی در کشورها دارد ، وایپو باید با همکاری کشورهای عضو و استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و ایجاد بانک های اطلاعاتی با قابلیت ترجمه به زبان های معروف دنیا و به روزرسانی آنها، ترتیبی اتخاذ کند تا اطلاعات مربوط به اختراعات به طور کامل در دسترس کاربران و کشورهای عضو قرار گیرد.

 

۷- هرگونه اصلاح در نظام PCT باید براساس تعامل میان دولتهای عضو و با عنایت به شرایط خاص از جمله مرحله توسعه آنها انجام پذیرد به نحوی که کلیه اعضا از عضویت یا اصلاح معاهده منتفع شوند. منتهای مراتب کشورهای در حال توسعه باید حداقل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرایی کردن تعهدات ملی در قبال ثبت ، یعنی امکان ترجمه اسناد موضوع اظهارنامه های بین المللی و تطبیق گزارش های مراجع جستجوی بین المللی با معیارهای ماهوی احراز اختراع در قوانین داخلی را داشته باشند. این مشکلات در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سند مهم بین المللی نیز وجود دارد و ظرفیتهای بیش بینی شده در مواد ۵۰ و ۵۱ معاهده PCT و ماده ۳۶ آئین نامه آن معاهده می تواند تودیع سند الحاق به PCT را به وایپو تسریع نماید.

آقای رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اقدامات موثری را در جهت ارتقای حقوق مالکیت معنوی انجام داده که اهم آنها به شرح زیر است:

 

تقدیم لایحه جامع از مالکیت ادبی و هنری به هیأت دولت که با توجه به استانداردهای بین المللی و لحاظ مفاد کنوانسیون های ذیربط تهیه شده، ایجاد دفاتر حقوق مالکیت معنوی در وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط، توسعه رشته های فوق لیسانی حقوق مالکیت معنوی در دانشگاه های بزرگ کشور، برگزاری و کارگاههای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقمندان و شرکت ها و بنگاهها، برگزاری همایش های علمی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی، تعریف پروژه های تحقیقاتی در حوزه حقوق مالکیت معنوی، ایجاد زمینه برای الحاق به کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، ایجاد کمیته ملی برای حمایت از برندهای مشهور ملی و تعیین ساز و کار جهت ارزیابی آنها، ایجاد کمیته کاری و علمی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط و همچنین اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف مالکیت معنوی، تهیه زیر ساخت ها و ایجاد بسترهای لازم برای اجرائی کردن مفاد معاهده همکاری ثبت اختراعات و تودیع سند الحاق آن به وایپو، تلاش در جهت ایجاد کمیته مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط برای راه اندازی کتابخانه دیجیتالی در حوزه دانش سنتی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی.

 

در خاتمه جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر از جناب آقای گری مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی،( معاونین ایشان، اداره آسیا پاسیفیک ) و دبیرخانه وایپو به لحاظ همکاری صمیمانه که داشته اند تشکر و قدردانی نموده و آمادگی خود را برای هرنوع همکاری( و گفتگوی سازنده با مجمع عمومی اعلام و خواهان توفیق این نشست در همه زمینه را اعلام میدارد.) با سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه های مختلف حقوق مالکیت معنوی اعلام می دارد.

 

منبع: پورتال وزارت دادگستری


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=3410

  تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۷:۴۳