دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

جناب آقای تورج مرادی به گوهر عزیز کنگره با خرسندی تمام می‌گفت: گفته‌اند (ایم) جلوی ورودشان را به سالن بگیرند

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

زهره .ی:
برگزار کنندگان کنگره جعلی از اینکه در بدو امر جلوی ورود اعضای انجمن فرویدی را به سالن همایش گرفتند با وجودی که آنها ثبت نام کرده بودند و اسمشان در سامانه ثبت نام آموزش مدوام علوم پزشکی موجود بود، سرمست از این پیروزی زودهنگام با لبخند رضایت تمام و کمال در لابی سالن مانور می دادند و من حتی شنیدم جناب آقای تورج مرادی به گوهر عزیز کنگره با خرسندی تمام می گفت: گفته اند ( ایم ) جلوی ورودشان را به سالن بگیرند و آرتونیان با فکر غالب شدن بر انجمن فرویدی در لابی سالن همایش” برای خودش جولان ” می داد. البته به راحتی می شد از چهره آشفته و نگرانش خواند که این خوشحالی از ته دل نیست چون ظاهرا از قدرت انجمن فرویدی باخبر بود. و به هر دری می زد این به ظاهر پیروزی زودهنگام کامش را شیرین نمی کرد!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=48519

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت: 12:41