شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

جناب «از دید من»!: «اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

زهرا م.:
در روز ۲۵ و ۲۶ خرداد در دادسرای جرائم پزشکی و بهداشتی به اعضای انجمن فرویدی به عنوان مجرم می نگریستند. عدم اجازه به اعضای انجمن جهت تماس با خانواده ها، دوستان یا نقض بی طرفی بازپرس نشان می داد که اصل برائت مانند هر اصل و قانون و مقررات در آن میان گم است. «یکی از آن وسایلی که می تواند قاضی را حین رسیدگی به یک پرونده کمک نماید اصل برائت می باشد که به موجب آن نه تنها آزادی متهم قبل از محکومیت قطعی تأمین می گرددد بلکه به موجب آن شک و تردید همیشه به نفع متهم تفسیر می شود. این قاعده بر اساس مواد مختلف قانونی من جمله اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اصل سی و هفتم مقرر می دارد:
«اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
بنابراین اصل بر این است که هیچکس فعلی را که عنوان مجرمانه دارد انجام نداده است تا اینکه انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحیتدار، بر اساس دلایل احصاء شده قانونی به اثبات برسد، در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته می شود.»*
اصل برائت به قدری اهمیت دارد که «به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابی فراتر رود، غیرقانونی است»**
* http://attorneyamir.blogfa.com/post-24.aspx
** http://hadiaghili.persianblog.ir/post/14/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24668

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۴۰