دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

جناب «وزیر پولدار»، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!

دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵

سحر ر.:
اورعی و رستمیان به سرکردگی راهزن سر گردنه؛ کامران‌منش آمدند تا مثلاً مثلاً بازرسی انجام دهند ولی پس از رفتنشان متوجه شدیم که نه تنها دفترتلفن مرکز روانکاوی تهران (آفریقا) را دزدیده اند، بلکه پولهای تنخواه را هم دزدیده اند!!!!
یادم می آید که وزیر بهداشت پولدار با افتخار می گفت: “…وزیر پولدار بخشنده است، با دید وسیع تری نگاه می کند و در ایجاد فرصت برای دیگران، سخاوتمند است.”*
پس چرا با به اصطلاح بازرسهایتان سخاوت نداشتید که در حین بازرسی!!!! دستبرد به تنخواه دفتر انجمن نزنند!!!!

* این دست سخنان وقیحانه
https://freudianassociation.org/?p=14521


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23550

  تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 17:15