یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

جناب کیانی هی به ما می گفت: مستقل فکر کنید!

پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

راحله ع.:
جناب کیانی هی به ما می گفت: مستقل فکر کنید* اما نکته جالبش این بود که خودش همه اش تحت تاثیر جناب دادستان و خانم معاونِ آتش بیار معرکه، اتهامات ما را اضافه و قیمت** قرار کفالت ما را افزایش می داد!!!

*
خدایی زحمت ارشاد!! خانواده ها افتاده بود به دوش جناب ذبیح زاده و جناب کیانی هم یکه و تنها در حال موعظه اعضا بود!

https://freudianassociation.org/%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b2%d8%ad%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af/

**
چون وقت اداری تمام شده بود آنها بیش از این نتوانستند به افزایش قیمتها ادامه دهند!
https://freudianassociation.org/%da%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24645

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۲۲