دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش سی‌ و پنجم

جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.MARHADOUR, Martine
Saint-Brieuc et Paimpol
France

 

۲. MARÍA WILMA, Santos de Faria
Belo Horizonte
Brazil

 

۳. MARIAGE, Véronique
Tournai
Belgium

 

۴. MARIN, Mónica
Bilbao
Spain

 

۵. MARIORINO DARRIGO, Lucila
São José dos Campos (São Paulo)
Brazil

 

۶. MARKOWICZ, Patricia
Buenos Aires
Argentina

 

۷. MARON , Maria da Glória
Rio de Janeiro
Brazil

 

۸. MAROTTA, Marcelo
Buenos Aires
Argentina

 

۹. MÁRQUEZ, Carlos
Caracas
Venezuela

 

۱۰. MÁRQUEZ, Victoria
Buenos Aires
Argentina

 

۱۱. MARRET-MALEVAL , Sophie
Rennes
France

 

۱۲. MARTI, Josée
Puyricard
France

 

۱۳. MARTI LOPEZ-AMOR, Miguel Angel
Madrid
Spain

 

۱۴. MARTIN ADURIZ, Fernando
Palencia
Spain

 

۱۵. MARTIN RAMOS, María Luisa Mariam
Madrid
Spain

 

۱۶. MARTINEZ, Graciela
Córdoba
Argentina

 

۱۷. MARTINEZ, Luis
Río Negro
Argentina

 

۱۸. MARTÍNEZ, Gladys
Cali
Colombia

 

۱۹. MARTÍNEZ DE BENITO, Roberto
León
Spain

 

۲۰. MARTÍNEZ de BOCCA , María Cristina
Córdoba
Argentina

 

۲۱. MARTÍNEZ de MANSUR , Teresita
Córdoba
Argentina

 

۲۲. MARTÍNEZ DE RUIZ, Emilia
Buenos Aires
Argentina

 

۲۳. MARTÍNEZ OLIVEROS, Blanca Rosa
Caracas
Venezuela

 

۲۴. MARTIN-GUIDINI, Dominique
Genève
Switzerland

 

۲۵. MARTINHO, José
Lisbonne
Portugal

 

۲۶. MARTINS, Tânia Anchieta
Vitória
Brazil

 

۲۷. MASAGUE I TORNE, Concepció
Barcelona
Spain

 

۲۸. MASIDE DOCAMPO, Marta
A Coruña
Spain

 

۲۹. MATET, Jean-Daniel
Paris
France

 

۳۰. MATHEY, Didier
Dijon
France


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=21554

  تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۲۸