شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش چهل و دوم

جمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.PARNOWSKA, Dorota
Warszawa
Poland

۲. PASCO, Dominique
Marseille
France

 

۳. PASCUAL FONOLLOSA, Esperanza
Spain

 

۴. PASCUAL MARTI, Alicia
Barcelona
Spain

 

۵. PASKVAN, Estela
Barcelona
Spain

 

۶. PASQUALIN, Daniel
Liège
Belgium

 

۷. PATIES, Marina
Venezia
Italy

 

۸. PAULIEN, Jean
Fontaine-les-Dijon
France

 

۹. PAULINO, Marizilda
São Paulo
Brazil

 

۱۰. PAULOZKY, Diana
Córdoba
Argentina

 

۱۱. PAULOZKY, Mirta
Córdoba
Argentina

 

۱۲. PAUMIER-FESLER , Catherine
Paris
France

 

۱۳. PAVONE, Teresa
Paraná
Brazil

 

۱۴. PAZ, Victoria
Paris
France

 

۱۵. PECEGO, Alessandra Sartorello
São Paulo
Brazil

 

۱۶. PEGORARO, Davide
Torino
Italy

 

۱۷. PEIRONE, Anna
Milano
Italy

 

۱۸. PELLIZA, Mónica
Cochabamba
Bolivia

 

۱۹. PEÑA, Marta
Buenos Aires
Argentina

 

۲۰. PEPELI, Hara
London
United Kingdom

 

۲۱. PEQUENO, Angela de Andrade
Natal
Brazil

 

۲۲. PERA-GUILLOT , Valérie
Rouen
France

 

۲۳. PERASSI, Silvia
Córdoba
Argentina

 

۲۴. PERAZZI , Sylvette
Marseille
France

 

۲۵. PERELLI, Elda
Roma
Italy

 

۲۶. PERES, Maria-Sueli
Bruxelles
Belgium

 

۲۷. PÉREZ, María Teresa
San Miguel de Tucumán
Argentina

 

۲۸. PÉREZ , Norah
Santa Fe
Argentina

 

۲۹. PÉREZ ABELLA, Alma
La Plata
Argentina

 

۳۰. PEREZ MATEOS, Luis
Toledo
Spain


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=21685

  تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۲۰:۵۰