سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش پنجاه و چهارم

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.SZAPIRO, Regina Sabina
Buenos Aires
Argentina

۲. SZPUNT, Inés
Buenos Aires
Argentina

 

۳. SZWARC , Silvia
Buenos Aires
Argentina

 

۴. TABERNERO ESCRIG, Elvira
Valencia
Spain

 

۵. TAGLE BARTON, Patricia
Lima
Peru

 

۶. TALAMÉ, Liliana
Santa Fe
Argentina

 

۷. TALEBIAN, Claire
Nantes
France

 

۸. TARDITTI, Héctor
Rosario
Argentina

 

۹. TARPEY, Grace
West Perth
Australia

 

۱۰. TARRAB, Mauricio
Buenos Aires
Argentina

 

۱۱. TARRIDA FARRÉ, Carolina
Valencia
Spain

 

۱۲. TASSARA ZARATE, Patricia
Valencia
Spain

 

۱۳. TASSINARI, Alide
Cesena (FC)
Italy

 

۱۴. TAZEDJIÁN MEDINA, Juan Carlos
Valencia
Spain

 

۱۵. TEGGI, Daniela Judith
Buenos Aires
Argentina

 

۱۶. TEIXEIRA , Antônio Márcio Ribeiro
Belo Horizonte
Brazil

 

۱۷. TEIXIDÓ PREVOSTI, Araceli
Barcelona
Spain

 

۱۸. TELLES, Heloísa Prado R. da Silva
São Paulo
Brazil

 

۱۹. TENDLARZ, Edit
Buenos Aires
Argentina

 

۲۰. TENDLARZ, Silvia Elena
Buenos Aires
Argentina

 

۲۱. TENENBAUM, Karina
Miami
United States

 

۲۲. TERMINI, Massimo
Roma
Italy

 

۲۳. TERRIER, Angèle
Paris
France

 

۲۴. TERRISSE, Christiane
Toulouse
France

 

۲۵. TESSIER, Stéphanie
Saint-Denis de la Réunion (La Réunion)
France

 

۲۶. TESTA, Adriana
Buenos Aires
Argentina

 

۲۷. THEDY , Virginia
Rosario
Argentina

 

۲۸. THEODORIDIS, Epaminondas
Athènes
Greece

 

۲۹. THÈVES, Nathalie
Ville d’Avray
France

 

۳۰. THIS, Bernard
Paris
France


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22033

  تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۱۷:۲۵