یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش پنجاه و ششم

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.URRIOLAGOITIA MENDEZ, Gabriela
La Paz
Bolivia

۲. USOBIAGA SAYÉS, Elena
Bilbao
Spain

۳. VACCA, Monica
Roma
Italy

۴. VAISSERMANN , Alain
Paris
France

۵. VALCARCE, Laura
Buenos Aires
Argentina

۶. VALENZUELA, Mónica Marlene
Córdoba
Argentina

۷. VALETTE-DAMASE, Claudine
Clermont-Ferrand
France

۸. VALLA de INDART , Diana
Buenos Aires
Argentina

۹. VALLADARES DE MÉNDEZ, Aurora
Ciudad de Guatemala
Guatemala

۱۰. VALLEJOS, Nélida Mabel
Buenos Aires
Argentina

۱۱. VALLEJOS, Paula
La Plata
Argentina

۱۲. VALLET, Dominique
Marseille
France

۱۳. VAN DE WIJNGAERT, Thierry
Bruxelles
Belgium

۱۴. VAN DEN HOVEN, Gabriela
London
United Kingdom

۱۵. VAN RUMST, Thomas
Bruxelles
Belgium

۱۶. VANDER VENNET, Luc
Gent
Belgium

۱۷. VANDERVEKEN, Yves
Bruxelles
France

۱۸. VARELA, Eugenia Clemencia
Paris
France

۱۹. VARELA-NAVARRO , Eugenia
Paris
France

۲۰.VARGA, Leticia
Buenos Aires
Argentina

۲۱. VARGAS, Raquel
Buenos Aires
Argentina

۲۲. VASCCHETTO, Emilio
Buenos Aires
Argentina

۲۳. VASET-MOREL, Françoise
Talence
France

۲۴. VÁZQUEZ DE GALO, Margarita
Valencia
Venezuela

۲۵. VÁZQUEZ de TEITELBAUM , Mirta Rosa
Buenos Aires
Argentina

۲۶. VAZQUEZ MUÑOZ, Miguel Ángel
Valencia
Spain

۲۷. VELADO MORLA, Liana
A Coruña
Spain

۲۸. VELASQUEZ, Claudia
Medellín
Colombia

۲۹. VELÁSQUEZ VALENCIA, José Fernando
Medellín
Colombia

۳۰. VELEZ, Noemí Aurora
Córdoba
Argentina


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22053

  تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۰۷