شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش دهم

سه شنبه ۲۵ اسفند  ۱۳۹۴

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۴ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای ۳۰ تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.CARCELLER PASTOR, Carmen
Valencia
Spain

 

۲. CÁRDENAS, María Hortensia
Lima
Peru

 

۳. CARDONA , Maria Eugenia
Miami
United States

 

۴. CARETTI RÍOS, Joaquín
Spain

 

۵. CARETTO, Sergio
Torino
Italy

 

۶. CARLSEN, Alicia
Salta
Argentina

 

۷. CARMIGNANI, Francesca
Roma
Italy

 

۸. CARMONA, Raúl Enrique
Buenos Aires
Argentina

 

۹. CAROZ, Gil
Bruxelles
Belgium

 

۱۰. CARPENTIER, Dominique
Rennes
France

 

۱۱. CARPENTIER, Philippe
Rennes
France

 

۱۲. CARPI, ANDREA
Buenos Aires
Argentina

 

۱۳. CARRABINO, Riccardo
Palermo
Italy

 

۱۴. CARRASCO QUINTANA, Manuel
La Plata
Argentina

 

۱۵. CARRERA, Estela
Córdoba
Argentina

 

۱۶. CARRINO, Aída
Buenos Aires
Argentina

 

۱۷. CARRIÓN, Olga
Córdoba
Argentina

 

۱۸. CARRION LOPEZ, Luis Miguel
Barcelona
Spain

 

۱۹. CARRO MANGONE, Susana
Madrid
Spain

 

۲۰. CARUNCHO, Claudia
Buenos Aires
Argentina

 

۲۱. CASALINS, Pedro Pablo
Buenos Aires
Argentina

 

۲۲. CASARETTO, Adriana
Buenos Aires
Argentina

 

۲۳. CASENAVE , Luz
Mendoza
Argentina

 

۲۴. CASSIN, Josiane
Rennes
France

 

۲۵. CASSIN, Sylvie
Rueil-Malmaison-Paris
France

 

۲۶. CASTAGNOLI, Marcelo
Buenos Aires
Argentina

 

۲۷. CASTALLO, Anna
Milano
Italy

 

۲۸. CASTANET, Hervé
Marseille
France

 

۲۹. CASTAÑO , Ana
Madrid
Spain

 

۳۰. CASTE MCGOUGH, Horacio
Barcelona
Spain


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20284

  تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۵۴